Công trình công nghiệp

Ngăn triều chống ngập TPHCM

First Solar

Binh Minh Factory

Box Pak Factory

P&G Factory

Vinamilk Đà Nẵng

Q.Seafood Factory

N.Điện Duyên Hải - Trà Vinh

Hempel Viet Nam

Thưc Phẩm Củ Chi

Ocean Gilf Factory

Nestle Bong Sen

Đà Nẵng Airport

Sado Rubber V.R.G

MDF Kiên Giang

Nhà máy Amway

Nhà máy Bibica

Nhà máy Bosh

Nhà máy Tôn Phương Nam

Nutifood Gia Lai

Banh Vang Factory

Nutifood Bình Dương

Pepsi Bắc Ninh

Vinamilk Factory

Nhà máy dệt Texhong

Café Đào Hương-tại Lào

Huda Beer Factory

Lượt xem: 5.678
Đang xử lý...